Skytteinfo.dk

Information om dansk- og international skydesport med fokus på pistol- og revolverskydning

Love og regler

Skydesportens organisering

Skydediscipliner

Videoer og billeder

Skydebaner

Gode råd til den nye skytte

Sikkerhed og våbenbetjening

Kurser

Praktiske skemaer og regneark

Test af ammunition

Arkiv (tidligere nyheder)


Links til organisationer

Links til klubber

Links til forhandlere

Private sider, magasiner, fora mv.


Vejrudsigten - DMI    

Tullverket (våben til og fra Sverige)


Ansvarsfraskrivelse

 

 

Skytteinfo kurser

 


Banekommandør kurser (service for KSC)

 

Godkendelse til Falling Target 25 m bane A0

Gennemgang af baneinstruks, sikkerhedsregler og praktisk skydning.

3 timer. Pris 600 kr. Maks. 4 deltagere (dvs. 150 kr./deltager ved 4 deltagere). Prisen er inklusiv baneleje. Deltagerne skal medbringe våben og minimum 150 skud/mand, høreværn og sikkerhedsbriller. Bestilling hos kep@kep.dk

 

Godkendelse til terrænmæssig skydning, bane 11, 12, 13, grisebane

Gennemgang af baneinstruks, sikkerhedsregler og praktisk skydning.

3 timer. Pris 600 kr. Maks. 4 deltagere (dvs. 150 kr./deltager ved 4 deltagere). Prisen er inklusiv baneleje. Deltagerne skal medbringe våben og minimum 50 skud/mand, høreværn og sikkerhedsbriller. Bestilling hos kep@kep.dk


Skydetekniske kurser

 

Der tilbydes 5 forskellige skydetekniske kurser. Alle kurserne er intensive 5-timers kurser. Der benyttes moderne undervisningsprincipper og hjælpemidler, herunder videooptagelser til at illustrere teknik, metoder og fejlpåvisning. Kurserne er deltageraktive, og der fokuseres på, at hver enkelt deltager forstår hvorfor, hvordan og hvorledes teknikkerne skal udføres og trænes.

 

Prisen for alle kurser er 500 kr. pr. deltagere, dog minimum 2000 kr. i alt. Hold af maks. 6 deltagere.

Tilmelding til kursus er bindende.

Tilmelding og aftale om kursusdag: Knud Erik Poulsen, E-mail: kep@kep.dk, mobil: 27 23 67 48

Ønsker du en særlig intensiv undervisning tilbydes enetimer i emner efter dit ønske. Pris efter nærmere aftale.

For alle kurser (1-5) gælder, at der kun undervises skytter, der kan fremvise personlig våbenpåtegning eller transporttilladelse.

 

1. Basiskursus, pistol og revolver

Her lærer du basis sikkerhed, våbenbetjening og skydeteknik. Det perfekte kursus for skytter som er nye inden for sporten eller for skytter som ikke har fået en grundig instruktion baseret på de nyeste teknikker, som anvendes af danske og internationale topskytter. Mange skytter lærer på dette kursus mere end de lærer ved at skyde i deres forening i flere år.

 

2. Aftræksteknik og mental kontrol

Aftrækket er det vanskeligste af alt. Du lærer om de tekniske og mentale fejlårsager. Du får en dyb forståelse for sammenhængen. Herefter indøves forskellige træningsmetoder både som tørtræning og ved skydning. Der afsluttes med gennemgang af program for din fortsatte træning.

 

3. Hurtigskydning med pistol

Et spændende, dynamisk og underholdende kursus. Der fokuseres især på de fejl der opstår under det stress som en hurtigskydning udgør – og hvordan de fjernes. Du lærer hvordan du minimerer dit tidsforbrug ved de forskellige faser i skydningen og du lærer at tilpasse din teknik til den skydeopgave du står over for. Et must for alle der skyder Tjenestepistol, Falling Targets, IPSC mv.

 

4. Hurtigskydning med revolver

Samme kursus som 3, men for revolverskytter. Der arbejdes udelukkende med DA (double action) skydning, herunder genladning af revolver med speed-/jetloadere og moonclips. Et kursus for alle der skyder Tjenestepistol, Falling Targets, IPSC mv. med revolver.

 

5. Bliv en bedre klubinstruktør

Mange har lært hvad de skal fortælle til nye skytter, når de skal instruere dem. Ikke ret mange har lært hvad man skal gør for at sikre at eleven faktisk har forstået instruktionen. I dette kursus gennemgås hvordan du med enkle og simple teknikker kan forklare og sikre at nye skytter forstår den vanskelige teknik at skyde med pistol og revolver. Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at du som minimum har et niveau svarende til et eller flere af kurserne 1-4.